Ψυκτικές Εγκαταστάσεις

Δημόπουλος Ανδρέας
Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Πάτρα


 

Η κατασκευή μιας εγκατάστασης γίνεται από εξειδικευμένα και πιστοποιημένα συνεργεία με πολυετή εμπειρία και συνδυάζει εξοπλισμούς διαφόρων κατασκευαστών ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη αλλά και τις ιδιαιτερότητες της κάθε εφαρμογής.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι αρίστης ποιότητας και παγκοσμίως γνωστών οίκων το οποίο σε συνδυασμό με την διαπιστευμένη εργασία των τεχνικών και μηχανικών μας, μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε εγγύηση καλής λειτουργίας όλων των έργων μας.

Οι εγκαταστάσεις μας αφορούν την ολοκληρωμένη κατασκευή δικτύων όλων των ψυκτικών ρευστών, τόσο σε επίπεδο ιδιωτών και μικρών εφαρμογών, όσο σε επίπεδο βιομηχανία.